KESSOTE Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

KESSOTE – KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ – NELJÄN KUNNAN KIMPPA

KESSOTEn (Harjavalta, Eurajoki, Kokemäki, Nakkila) väestöpohja on noin 30 000 asukasta. Lisäksi valinnanvapautta on tällä hetkellä käyttänyt noin 750 kansalaista, jotka ovat valinneet meidän palvelumme.

Meillä on terveysasemat Harjavallassa, Kokemäellä, Nakki8lassa, Eurajoella Ja Luviassa. Terveyskeskussairaalat Harjavallassa (30 paikkaa) ja Eurajoella (10 paikkaa). Kotisairaala toimii koko kuntayhtymän alueella. Harjavallan terveyskeskussairaalassa voi suorittaa myös geriatrian erikoisalan sairaalapalvelua.

Toimintamme on monipuolista ja edistyksellistä. Terveyskeskuslääkärin työtä tukemassa ovat useat erikoislääkärimme (sisätaudit, geriatria, neurologia, psykiatria, kuuloasioihin erikoistunut korvalääkäri sekä lastenneurologia). Asiantuntija hoitajien, fysioterapeuttien, puheterapeuttien ja psykologien työpanos on myös lääkäreiden hyödynnettävissä. Harjavallan terveyskeskussairaalan yhteydessä toimii palliatiivinen poliklinikka.

Laboratorio ja kuvantamispalvelut ostetaan Sata-Diagilta. Magneettirekka käy Harjavallan terveyskeskuksessa kerran viikossa. Radiologin vetämät röntgenmeetingit lääkäreille pidetään 2 kertaa kuukaudessa. Holter ja rasitusergometria tutkimukset onnistuvat omassa terveyskeskuksessa . Skopiat ja ENMG-tutkimukset hankitaan Terveystalolta.

Kuntoutuksen moniammatilliset työryhmät ovat tukena laajemmissa työkykyisyyteen liittyvissä selvityksissä ja kuntoutussuunnitelmien laadinnassa.

Työpaikkana olemme joustava ja pyrimme kuulemaan työntekijöiden toiveita niin työn sisällön kuin työaikojenkin osalta. Osa asemistamme on auki klo 20-21 asti, mikä mahdollistaa viikon töiden tekemisen alle viidessä päivässä työntekijän toiveiden mukaisesti. Tarjoamaan monipuolisen työnkuvan ja pystyt itse vaikuttamaan työsi sisältöön. Uutena toimintana olemme ottamassa kokeiluun lääkärin etävastaanottoa osana tavallisen lääkäri vastaanoton toimintaa. Vastaanottotyötä olemme kehittäneet tiimityön suuntaan lisäämällä sairaanhoitajien vastaanottoja ja lääkäreiden konsultatiivista työskentelyä.

Nähdään Satakunnan lääkäripäivänä!

Johtava ylilääkäri Juha Jaatinen: juha.jaatinen@kessote.fi